15 yıl 3600 gün kıdem tazminatından yalnızca 4A SSK kapsamında çalışan ve 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olan kişiler faydalanabilir. Diğer sigorta kolları kapsamında çalışanlar veya sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999’dan sonra olan kişiler 3600 günle emeklilik ve kıdem tazminatı hakkından faydalanamazlar.

15 yıl sigortalı olmak ve 3600 prim günü tamamlamak için aynı işyerinde çalışmaya gerek yoktur. Kıdem tazminatı alabilmek için sigorta başlangıcının yukarıda belirttiğimiz tarihten önce olması ve son bir yıl içinde aynı işte çalışıyor olmak yeterlidir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Çalışanlar her tam yıl için 30 günlük kıdem tazminatı alırlar. Bu durumda 15 yıl için 15 x 30 = 450 günlük kıdem tazminatı hakkı kazanırlar. Hesaplama yapılırken son brüt kazanca ve çalışılan toplam süreye bakılır. Bulunan brüt üstünden yüzde 0,759 oranında damga vergisi kesilir ve net olarak ödenecek 15 yıllık kıdem tazminatı hesaplanır.

Hesaplama yapılırken çalışana verilen tüm ücretlere bakılır. Bu ücretlerden biri de giydirilmiş brüt ücrettir. Giydirilmiş brüt ücret; aylık brüt maaş, alınan ikramiye ve primler, yol yardımı, yakacak yardımı, bayram harçlığı, kurban ücreti ve sosyal yardımlar şeklindedir. Giydirilmiş brüt ücret işçinin çalıştığı yıl ile çarpılarak hesaplanır. Örneğin giydirilmiş brüt ücret 4000 TL ise bu kişinin 15 yıllık kıdem tazminatı tutarı 15 x 4000 = 60 bin TL kadardır. Bu tutardan damga vergisi düşüldüğünde asıl tutar belirlenir.

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Kaç Kez Alınabilir?

3600 günle tazminat yalnızca iki defa alınabilir. 15 yıl 3600 gün şartlarına uyan çalışanlar çalıştıkları kurumdan bir defa kıdem tazminatı alabilirler. Tazminatı alabilmeleri için aynı işte en az bir yıl süre ile görev yapmaları gereklidir. Aynı iş yerinde bir yıllık süresi dolmayan kişiler 15 yıl 3600 gün şartına uysalar dahi kıdem tazminatı alamazlar.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Kıdem tazminatı alabilmek için 15 yıl sigortalı olarak çalışmak, son bir yıl içinde aynı işte çalışmak ve işten çıkarılırken kusurlu bir davranışın olmaması gereklidir. Ahlak kurallarına, yasalara ya da işyeri kurallarına aykırı davranışlarda bulunan kişilerin çıkartılması halinde kıdem tazminat alınamaz. Kişi kendi isteğiyle işten çıkarsa yine kıdem tazminatını alabilir. Ancak işten çıkma sebebinin geçerli bir sebep olması şartı vardır. Keyfi olarak ve sadece tazminat alabilmek için işten çıkıldığında işveren, ayrılma talebinin samimi olup olmadığına bakabilir ve şüpheli gördüğü durumda tazminat ödemek istemeyebilir.

Askerlik nedeniyle, kadınların evlenmesi halinde ya da emeklilik hakkının kazanılması halinde, 15 yıllık sigortalılık ve 3600 prim günü doldurma şartı sağlanmışsa bu kişiler kıdem tazminatı alabilir.

2020 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık olacak şekilde yılda iki kez belirlenir. Ocak – Haziran arası en yüksek kıdem tazminatı 6,730 TL idi. Temmuz – Aralık arası en yüksek kıdem tazminatı ise 7,117 TL olmuştur.

Kişinin maaşı ne kadar çok olursa olsun, alacağı kıdem tazminatının miktarı tavan tutarı geçemez. Örneğin; “10 yıl çalışan işçi ne kadar kıdem tazminatı alır?” sorusu için yapacağımız hesaplama şu şekilde olacaktır;

10 yıldır çalışan kişinin brüt maaşı 8 bin TL ise, bu kişinin alacağı kıdem tazminatı 7,117 x 10 = 71 bin 170 TL’dir. Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatları için yönetmeliğe göre en yüksek faiz oranı işler.

2020 Kıdem Tazminatı Taban Tutarı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı tavan tutarı en yüksek devlet memurunun (Başbakanlık Müsteşarı) aldığı bir yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem tazminatı taban tutarı ise asgari ücrete bağlı olarak belirlenir. Buna göre 2020 yılının en düşük kıdem tazminatı 2,943 TL olmuştur. Bu miktar asgari ücretteki artışa göre çoğalmaktadır.

Geçmiş Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları

  • 1 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019: 6 bin 17 TL
  • 1 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019: 6 bin 379 TL
  • 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018: 5 bin 1 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018: 5 bin 434 TL
  • 1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017: 4 bin 732 TL
  • 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017: 4 bin 426 TL
  • 1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016: 4 bin 297 TL
  • 1 Temmuz 2016 – 31 Aralık 2016: 4 bin 92 TL

Sonuç olarak 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gün şartını sağlayan kişiler çalıştıkları işyerlerinden kıdem tazminatı alabilirler. Çalışanların alacakları tutar, brüt maaşlarına bakılarak hesaplanır. Hesaplanan tutarda yalnızca damga vergisi kesilir.