Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık sorunları olan vatandaşlara sağladığı haklardan biri olan malulen emeklilik, bazı durumlarda kesilebilir. Malullük durumu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki hükümlere göre uygulanmaktadır.

Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

Malulen emeklilik iptal edilir mi? Malullük aylığı iki durumda kesilmektedir. Bu durumlar şu şekildedir;

  • Malullük oranının yüzde 60’ın altına düşmesi
  • Aylık alan kişinin bir işte çalışmaya başlaması (5510 sayılı kanuna göre kişinin hangi statüden ve hangi tarihte emekli olduğuna göre değişiklik gösterir)

Engel durumunun yüzde 60’ın altına düşmesi

Geçirilen hastalık sonucu oluşan malullük hali ortadan kalkarsa, düzenlenen yeni raporun tarihini takip eden ilk aydan itibaren malullük aylığı kesilir.

Malullük aylığı alabilmek için %60 iş gücü kaybı yaşanması ve ilgili kurumlardan bu durumu belgeleyen bir sağlık raporu alınması gerekir. Engel durumunun düzeyine bağlı olarak sağlık raporu süreli ya da süresiz verilebilir. Örneğin Tip1 şeker hastası olan bir kişi aynı zamanda böbrek yetmezliği de yaşıyorsa bu kişinin malullük durumu için verilecek rapor genellikle süresiz olarak hazırlanır. Benzer şekilde tedavi edilebilecek bir rahatsızlığı olan fakat belli bir süre çalışamayacak durumda olan kişiler için süreli rapor hazırlanır.

Süresiz raporu olan kişilerin malullük durumunun azalması mümkün değildir. Bu nedenle tekrar rapor çıkarmalarına gerek yoktur. Ancak süreli sağlık raporu alanlarda, kurumun yaptırdığı kontrol muayenesinde malullük durumu ortadan kalkmışsa aldıkları malullük aylığı kesilir.

Malullük aylığı alırken bir işte çalışmaya başlamak

Aylığın kesilmesi, 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce ya da sonra sigortalı olma durumuna göre değişiklik gösterdiği gibi 4A, 4B ya da 4C sigorta kollarından hangisi kapsamında emekli olunduğuna göre de değişmektedir.

Kanun yürürlüğe girmeden önce sigortalı olanlar, herhangi bir işe girdiklerinde sosyal güvenlik destek primi ödemeleri halinde aylıkları kesilmez. Ancak 4A kapsamında sigortalı olup malul kabul edilen ve malullük sigortasından aylık alan kişiler, yasanın 27/3. maddesine göre hiçbir şekilde çalışamazlar. Çalışmaları halinde malul sayılmayacaklarından maaşları kesilir. Engelli raporu alıp da emekli olanlar ise normal emekli statüsünde sayıldıkları için emekli aylığı alırken çalışabilirler.

4A kapsamında malulen emekli olan kişiler:

  • 4A (eski SSK) kapsamında malulen emekli olan kişiler yine 4A kapsamında işçi olarak çalışmaya başlarlarsa emekli aylıkları kesilir.
  • Bu kişiler malulen emekli olduktan sonra 4B kapsamında işveren olurlarsa, sosyal güvenlik destek primi ödemek koşuluyla aylık almaya devam ederler.
  • 4C kapsamında görev yapmaya başlarlarsa aylıkları kesilmez.

4B kapsamında malulen emekli olan kişiler:

  • 4B (eski Bağ – Kur) kapsamında malulen emekli olanlar 4A kapsamında işçi olarak çalışmaya başlarsa, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödedikleri takdirde maaşlarını almaya devam ederler.
  • 4B’li işveren olarak görev yaparlarsa maaşları kesilmez.
  • 4C’li olarak çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.

Malulen Emekli Maaşım Kesildi, Ne Yapmalıyım?

İşe girdiği için malullük maaşı kesilen biri, işten çıktıktan sonra tekrar maaşının bağlanması için kuruma müracaat edebilir. Kurumun yaptığı kontrol muayenesi sonucu kişinin maluliyet durumunun devam ettiğine karar verilirse malullük maaşı tekrar bağlanır.

Sonuç olarak malulen emekli olanlar, işveren konumunda tekrar çalışmaya başlarlarsa durumlarını bildirdikleri takdirde maaşlarında kesinti olmaz. Ancak SSK’lı olarak çalışırlarsa ya da malul sayılmalarını sağlayan sağlık sorunlarında iyileşme olursa maaşları kesilir.