Özel hastanelerde yapılan muayeneler ve tıbbi müdahaleler ücretlidir. Tahliller, ameliyatlar ya da yatışlar için özel hastanelerde belli ücretler alınır. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler sonrasında özel hastanelerin acillerine giden hastalardan, acil durum gerektiren hallerde ücret alınmamasına karar verildi.

Özel Hastanelerde Acilde Ücret Alınıyor Mu 2020?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel hastaneler arasında yapılan anlaşmaya göre, belli başlı hastalıklarla ve durumlarla ilgili olarak özel hastaneye müracaat eden hastalardan ücret alınmamaktadır. Acil servise gelen bir hasta durumuna göre 3’e ayrılır;

 • Kırmızı alan: Trafik kazası, kalp krizi, kanama, suda boğulma, bıçaklanma, kurşunlanma, intihar girişimi, tecavüz, yüksekten düşme, uzuv kopması, ciddi iş kazaları, elektrik çarpması, donma, ciddi yanıklar, ciddi göz yaralanmaları, zehirlenmeler, kalp ritminin bozulması, solunum yollarının tıkanmasına yol açabilecek ciddi alerjiler, tansiyon düşmesi, ciddi dış ya da iç kanamaya yol açan her türlü kırık, vurgun yemek, aritmi krizleri, hipertansiyon krizleri, astım krizi, akut solunum sorunları, bilinç kaybına yol açan tüm durumlar, aniden gelen felçler, ciddi durum bozuklukları, yüksek ateş (40 derece ve üzeri), diyabetik ve üremik kanamalar, akut batın, akut masif kanamalar, sinir sisteminin fonksiyonlarını etkileyen hastalıklar (menenjit, ensefalit ve beyin apsesi gibi), ilerlemesi halinde böbrek kaybına neden olabilecek renal kolik, aşırı saldırganlığa neden olan nörolojik veya psikolojik hastalıklar, bilinç kaybına yol açan şiddetli migren veya kusma, yeni doğan komaları ve su kesesinin boşalması sonucu doğum başlangıcı gibi o an müdahale edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturabilecek durumlardır.
 • Sarı alan: Belli bir sürede müdahale edilmezse sakatlık bırakabilecek ya da tehlike oluşturabilecek kırık ve karın ağrısı gibi durumları kapsar.
 • Yeşil alan: Grip, ishal ya da 40 derecenin altındaki ateş gibi çok acil olmayan durumları kapsamaktadır.

Hastaneye girdiğinde kırmızı alana alınan hastalardan ücret talep edilmez. Sarı alana alınan hastalardan Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirlenen durumlar dahilinde ücret alınmaz. SUT dışına çıkılan durumlarda hastadan fark alınır ve bu hastaya bildirilir. Yeşil alana yönlendirilen hastalardan fark ücreti alınır. Bu ücretin miktarı hastaneden hastaneye değişebilir.

Sağlık Bakanlığı’nın Yeşil Alan Uygulaması Genelgesine göre;

 • Boyutu ne olursa olsun tüm travmatik vakalar
 • Acil servise başvurduktan sonra yatışı yapılan vakalar
 • Tıbbi müdahale uygulanan hastalar
 • Müşahede altına alınan hastalar
 • Başka bir hastaneye sevk edilen veya başka bir hastaneden sevkle gelen hastalar acil olarak tanımlanır.

Yukarıda saydığımız haller dışında kalan olaylar acil statüsünde sayılmaz ve yeşil alan kapsamına alınırlar. Özel hastanelerin acil servislerine gelen tüm hastalar ilk etapta acil hasta olarak değerlendirilir ve buna göre işlem yapılır. İlk muayenenin yapılmasının ardından doktorun değerlendirmesine göre hasta kırmızı, sarı ya da yeşil alana gönderilir. Doktorun değerlendirmesi sonrası yeşil alana alınan hastalardan muayene ücreti, yapılan tahlillerin ücreti ve ilaç ücreti alınır.

Ülkemizde durumu acil olmadığı halde randevu almadan ve beklemeden muayene olmak isteyenler özel hastanelerin acil servislerini meşgul etmekte ve asıl ilgilenilmesi gereken hastaların zamanını almaktadırlar. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi özel hastaneler yalnızca kırmızı alan statüsüne giren durumlarda ödeme talep etmezler. Bu durum göz önüne alınarak yalnızca acil durumlarda en yakın hastaneye gidilmelidir.

Özel Hastaneler Ücretsiz Mi?

Hastanın gelir durumuna bakılmaksızın özel hastanelerin acil servislerinde;

 • Tıbbi bir müdahaleyle sonuçlanan başvurularda
 • Acil girişinden kaydı olan ve yatışı istenen durumlarda
 • Başka bir hastaneden sevkli gelenlerde
 • Ciddiyetine bakılmaksızın tüm travmatik vakalarda
 • Müşahede altına alınması uygun görülen hastalarda ücret talep edilmemektedir.

Özel Hastanelerde Acilde Muayene Ücreti Ne Kadar?

Muayene ücretleri acilde bölümden bölüme değişmektedir. Hastanın durumunun yukarıda saydığımız hallerden birine uygun olmadığı tespit edilirse hastadan muayene ücreti olarak 80 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlar talep edilebilir.

Yapılan ilk müdahalenin ardından acil hal sona erer. Hastanın acil hali bittikten sonra yapılan işlemlerde hastanenin SGK ile sözleşmesinin olup olmadığına göre hastadan belli bir ücret alınır. Kan tahlilleri, tomografi ve ultrason gibi görüntüleme çekimleri ve serum gibi işlemler ücretlidir.

Acil serviste ilk kayıt sırasında hastadan ücret istenirse Alo 170 (Sosyal Güvenlik Kurumu), Alo 184 (Sağlık Bakanlığı) ya da faturasız belge tahsil edilirse Alo 189 (Maliye) aranabilir.

Sonuç olarak özel hastanelerin polikliniklerine randevu alarak gittiğinizde belli bir ücret öderken acilden giriş yaptığınızda ve durumunuz kırmızı veya sarı alana uygunsa, sizden hiçbir ücret istenmemektedir.